• Laman Utama
  • English Version
  • Kembali ke BERNAMA.com
Carian

Pembangunan infrastruktur di kawasan pendalaman dapat mengurangkan jurang perbezaan antara masyarakat di dalam bandar dan di luar bandar
 

Orang Asli Semakin Sedar Pentingnya Pendidikan

Oleh Melati Mohd Ariff

Rencana ini mengenai pengalaman Mat Dong bin Batin Dagang dan kisah masyarakat Orang Asli di negara ini yang semakin sedar akan pentingnya pelajaran sebagai bekal dalam usaha mereka keluar daripada kepompong kemiskinan dan menyertai masyarakat kebanyakan.

Ini bahagian satu daripada dua artikel.

KUANTAN, 31 Jan (Bernama) -- Lebih 30 tahun lalu, Mat Dong bin Batin Dagang mempertaruh nyawanya meredah hutan belantara untuk mencari rotan bagi menyara kehidupan keluarganya.


Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) adalah sebuah Badan Berkanun yang ditubuhkan pada 1973 di bawah kuasa yang diluluskan oleh Parlimen.


Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) ditubuhkan pada 1966 dan telah dikorporatkan menjadi syarikat milik penuh kerajaan iaitu FELCRA Berhad pada 1 September 1997.


Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) ditubuhkan pada 1972 di bawah Akta Parlimen 75.


Jabatan Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) ditubuhkan pada 1978 di bawah Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978 (Akta 203).


Institut Kemajuan Desa (INFRA) merupakan institusi latihan utama dalam pengurusan pembangunan desa.

Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) adalah lanjutan dari Bahagian Pelajaran Dewasa yang ditubuhkan pada 1961untuk memberi fokus utama kepada program Pembasmian Buta Huruf.


Majlis Amanah Rakyat (MARA) ditubuhkan pada 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya.


Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) bertanggungjawab atas kemajuan dan kebajikan masyarakat Orang Asli.


Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) ditubuhkan pada 1981 di bawah Akta 249, Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981.


Jabatan Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) diperbadankan pada 1973 melalui Akta Parlimen Bil. 104/73 dan diberi kuasa membangunkan taraf ekonomi dan sosial Negeri Terengganu.